Cysylltwch â Gweithredu dros Blant Cymru

(Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg | Read this page in English)

 

Cwrdd â’r tîm

  • Brigitte Gater, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cymru
  • Julie Gillbanks, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Plant Cymru
  • Jane Weeks, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Plant Cymru
  • Alastair Love, Swyddog y Cyfryngau, Cymru
  • Lee Bridgeman, Ymgyrchoedd a Chynghorydd Materion Cyhoeddus Cymru
  • Nina Rice, Uwch Swyddog Codi Arian, Codi Arian Cymunedol

Cysylltu â ni

Gweithredu dros Blant
Llys Dewi Sant
68a Heol –y-Bontfaen
Caerdydd
CF11 9DN
Ffon 02920 222127

 

Gallwch ffonio a siarad â thîm gweinyddol Gweithredu dros Blant / Action for Children Wales ar y rhif uchod os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am unrhyw un o’n gwasanaethau ledled Cymru.